طراحی و تولید: لویالتی- کارتهای اعتباری -ebank .ای بانک-کارتهای وفادار

شرکت خاتم توس تولید کننده دستگاه های پوز بانکی و سوئیچ های لویالتی وebankو سخت افزار های بانکی

طراحی و تولید: لویالتی- کارتهای اعتباری -ebank .ای بانک-کارتهای وفادار

شرکت خاتم توس تولید کننده دستگاه های پوز بانکی و سوئیچ های لویالتی وebankو سخت افزار های بانکی

شرکت خاتم توس با تو جه به توان متخصان داخلی و تولید بیش از 170 نرم افزار  و سخت افزار با سابقه 10 ساله توانسه است سیتم های بانکی اعم از کارتهای لویالیتی و پوز های آنرا  و سیتم های ای بانک و سخت افزار های آنرا در داخل کشور تولید  و طراحی نماید .

شرکت خاتم توس